Giáo viên đánh giá đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

Thứ hai, 10/8/2020, 15:15 (GMT+7)

Giáo viên đánh giá đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

Các thầy cho rằng ba môn Lý, Hóa, Sinh trong bài tổ hợp sáng 10/6 đều dễ lấy điểm 4-6, nhưng khó đạt điểm 8-9 do 10 câu hỏi cuối có tính phân hóa cao.

Giáo viên đánh giá đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên

Giáo viên đánh giá đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Close Menu
Content Protection by DMCA.com